21 mars, 2019

Händelser som får marknaden att skaka 2019. Politiska risker och möjligheter 2019.

Det global politiska riskläget är högt och kommer närmare svenska bolag och investerare. Amerikansk ekonomisk nationalism, brexit och populism i Europa har varit återkommande tema som både kortsiktigt  driver marknaderna och långsiktigt formar makro. Välkommen till föreningen Ekonomiforum Skånes lunchseminarium […]
1 december, 2017

Anna Werntoft, VD på Stratiteq: Digitalisering – en kulturfråga

Välkommen på föreningen Ekonomiforum Skånes lunchträff den 10 januari   Många företag och organisation kämpar idag med att digitalisera sin strategi och verksamhet. Stratiteq, ett affärs- och IT-bolag i Malmö och Stockholm, stöttar sina kunder på denna digitaliseringsresa. Anna kommer att […]
15 september, 2017

Jens Magnusson, privatekonom SEB – Den stora utmaningen – vem tar välfärdsnotan när befolkningen åldras?

Välkommen på föreningen Ekonomiforum Skånes lunchträff den 20 september! ANMÄL DIG HÄR! Den välfärdsmodell som vi vant oss vid står inför gigantiska framtida utmaningar. Det handlar inte bara om att pensionerna ska räcka. Vårdkostnaderna kan komma att öka dramatiskt när […]
1 mars, 2017

Johan Andersson, vd Mellby Gård – Familjeföretagets styrkor och utmaningar

Hösten 2013 tog Johan Andersson plats som vd för familjekoncernen Mellby Gård som grundades 1986 av Rune Andersson. Under dessa år har företagsgruppen växt till att omfatta ett 20-tal hel- och delägda företag och en omsättning runt 6 miljarder kronor. […]