Ekonomiforum Skåne för kunskap med kvalité om finansfrågor och ekonomisk politik

Ekonomiforum Skåne arrangerar föredrag och presentationer av välkända föredragshållare inom ekonomi- och finansbranschen. Syftet är att utveckla intresset och förståelsen för företagsekonomiska och samhällsekonomiska skeenden, både i ett mikro- och makroperspektiv.

Medlemmar har fri tillgång till föreningens samtliga aktiviteter.

Föreningen bildades redan 1935 och har lång tradition. Syftet är idag att förena ekonomiskt/finansiellt mikro- och makroperspektiv kring föreningens verksamhet, främst genom gästföreläsningar.

Ekonomiforum Skånes nyckelord är kunskap, nätverk och ekonomi. Dessa begrepp ska spegla föreningens verksamhet till nytta för medlemmarna. Under året arbetar föreningen fortsatt aktivt med arbete kring förnyelse, marknadsföring och medlemsrekrytering.

En tydlig föreningsstrategi är att erbjuda studerande vid universitet och högskolor möjlighet att knyta kontakter med näringslivets aktiva företrädare. Universitets- och högskolestuderande går därför kostnadsfritt på föreningens träffar.