Partnerskap


Kontakta oss gärna om du har frågor kring partnerskap:

Magnus Ohlsson
Telefon: 0706-381357
E-post: magnus.ohlsson@seb.se

Linda Billstrand
Telefon: 0732-005765
E-post: linda.billstrand@roirekrytering.se

Lunchpartner:
Beijer REF, Hypergene, Trelleborg, Setterwalls Advokatbyrå, PwC och SEB

Samarbetspartner:
Lundaekonomerna, Almi, EKN, Ekonomihögskolan samt Malmö stad