10 juni, 2020

Ekonomiforum Skånes årsmöte den 16 juni 2020

Kallelse Årsmöte tisdag 16 juni 2020 kl. 16.00 via digitalt möte i Teams Om du önskar deltaga vid årsmötet, vänligen skicka ett mail till ordförande Linda Billstrand, linda.billstrand@roirekrytering.se så erhåller du digital länk till mötet. (Du behöver tillgång till en dator med […]
26 januari, 2020

Ekonomiforum Skånes Lunchföreläsning den 3 februari med Joel Eklund

Joel Eklund – TePe – lämnade vid årsskiftet över den operativa rollen som vd för att istället bli styrelseordförande för företaget. Under hans 8 år vid rodret, har TePe fortsatt sin globala expansion och mer än fördubblat omsättningen. Vid lunchseminariet […]
22 oktober, 2019

Ekonomiforum Skånes Lunchföreläsning den 6 november med Micael Nord

Micael Nord, ny Näringslivsdirektör i Malmö Välkommen att lyssna på Malmös nye näringslivsdirektör, Micael Nord. Vem är han? Vad gör en näringslivsdirektör om dagarna? Hur har hans första tid på nya jobbet varit och framförallt vad har han för tankar på […]
11 september, 2019

Ekonomiforum Skånes Lunchföreläsning den 8 oktober med Kerstin Lindell

Kerstin Lindell, CEO och President Bona Group Välkommen att lyssna på berättelsen om Bonas hundraåriga resa. Från en liten kaffeaffär i Malmö till en marknadsledande global aktör av lack och ytbehandling av trägolv, där affärsmodellens kärna med fokus på innovation […]